Over TZN

De stichting Tabaks- en Zoetwarengroothandel Nederland (TZN) is opgericht in het voorjaar van 2006. De hoofddoelstelling van TZN is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bij de stichting aan gesloten deelnemers. TZN probeert dit te doen door:

 • het in gezamenlijk overleg formuleren van gemeenschappelijke doelen en standpunten betreffende de distributie van tabaks- en zoetwaren;
 • het overbrengen van deze standpunten bij overheid, politiek en andere belanghebbende partijen; en
 • het vertegenwoordigen van de deelnemers in relevante organisaties en overlegorganen op nationaal, Europees en/of internationaal niveau.
  • Representativiteit

   De deelnemers in TZN vertegenwoordigen een gezamenlijk marktaandeel van zo’n 90% van de tabaks- en zoetwarengroothandel. TZN mag zich daarmee met recht de vertegenwoordiger van de branche noemen.

   Tabaksautomaten

   Naast het behartigen van de belangen op het terrein van de groothandel in tabaks- en zoetwaren, is TZN ook de enige representatieve belangenbehartiger van de exploitanten van tabaksautomaten.

   De deelnemers in TZN exploiteren ongeveer 12.000 van de 16.000 in Nederland aanwezige tabaksautomaten en hebben daarmee een marktaandeel van zo’n 75%. Tot 2010 werden de belangen van de tabaksautomatenbrache behartigd door LBT-Nederland. Hierbij waren ook de binnen TZN verenigde exploitanten aangesloten. Om overlap in werkzaamheden te voorkomen en tot één krachtige organisatie te komen. Hebben de leden van LBT-Nederland in 2010 besloten deze organisatie op te heffen en de vertegenwoordiging van hun belangen over te dragen aan TZN.

Geef een antwoord