Over TZN

De stichting Tabaks- en Zoetwarengroothandel Nederland (TZN) is opgericht in het voorjaar van 2006. De hoofddoelstelling van TZN is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bij de stichting aan gesloten deelnemers. TZN probeert dit te doen door:

  • het in gezamenlijk overleg formuleren van gemeenschappelijke doelen en standpunten betreffende de distributie van tabaks- en zoetwaren;
  • het overbrengen van deze standpunten bij overheid, politiek en andere belanghebbende partijen; en
  • het vertegenwoordigen van de deelnemers in relevante organisaties en overlegorganen op nationaal, Europees en/of internationaal niveau.
    • Representativiteit

      De deelnemers in TZN vertegenwoordigen een gezamenlijk marktaandeel van zo’n 90% van de tabaks- en zoetwarengroothandel. TZN mag zich daarmee met recht de vertegenwoordiger van de branche noemen.

Geef een antwoord